>

Innovatieve verzekering voor boeren, gebaseerd op satellietdata, krijgt commercieel vervolg in Oeganda

Kleinschalige boeren in Oeganda zijn steeds kwetsbaarder voor de risico’s die samenhangen met een veranderend klimaat. Het door het Nederlands ruimtevaartagentschap NSO gesteunde SUM-Africa heeft een innovatief microverzekeringsproduct ontwikkeld op basis van geodata die deze boeren beschermt tegen klimaatrisico’s. Lead partner van Sum-Africa, het Nederlandse bedrijf EARS en het Oegandese Agro Insurance Consortium (AIC), ondertekenden onlangs een langdurig contract om deze dienst aan te bieden. Het AIC levert de verzekeringen en EARS verzorgt de geodata op basis waarvan de maatwerkpolis wordt samengesteld.

Agrarische index verzekeringsproducten zijn gekoppeld aan kengetallen met betrekking tot temperatuur, neerslag, landbouwopbrengst of gewasverdamping - en niet aan het werkelijke verlies. De satellieten leveren dagelijks onafhankelijke informatie en monitoren continu de weersomstandigheden met betrekking tot de gewasteelt. Verzekeringsmaatschappijen gebruiken deze informatie voor risicoberekening, verzekeringstarieven en het berekenen van vergoedingen. Doordat verzekeringsmaatschappijen niet meer bij de boeren langs hoeven te gaan om het verlies in te schatten en de vergoeding te bepalen, zijn de transactiekosten veel lager. Verzekerde boeren maken een grotere kans op het verkrijgen van een lening, dit maakt het voor hen mogelijk om te investeren in verbeterde productiemiddelen waarmee de boeren zich kunnen beschermen tegen klimaatverandering. Deze middelen zorgen ook voor een grotere voedselproductie en een hoger inkomen.

Het SUM-Africa consortium bestaat uit acht Afrikaanse en Nederlandse partners en gaat nu het vijfde rendabele jaar in. Alleen al in 2018 zijn 75.000 boeren verzekerd en naar verwachting zal de omzet de komende 2 jaar verdubbelen. Dit is mogelijk omdat de AIC zich blijft inzetten om boeren te verzekeren. AIC Technical Manager Munyaradz: “Het geheim van het succesvol aanbieden van micro-verzekeringsproducten is het minimaliseren van de kosten van het product, in combinatie met het ontwikkelen van het juiste product. Met G4AW-ondersteuning hebben we toegang gekregen tot de juiste producten van EARS en samen hebben we de levensvatbaarheid van landbouwverzekeringen in Uganda bewezen. We zullen vanaf nu onze diensten blijven verbeteren en verder uitbreiden.” Joost van der Woerd, SUM-Africa project coördinator legt uit: ”Satelliet techniek is een klein onderdeel van het verhaal. Ons succes is tot dusver afhankelijk van lokale actoren, in het bijzonder het AIC, het begrijpen van de Oegandese context en het benaderen van de juiste spelers in de agrarische sector”.

De Oegandese overheid levert een belangrijke bijdrage aan de dienstverlening door middel van het beschikbaar stellen van subsidie. De steun van de overheid onderstreept de voordelen van agrarische verzekeringen. Het laat zien dat er vertrouwen is in satelliettechnologie en de betrouwbare en de schaalbare oplossingen die het biedt. Uiteindelijk profiteren veel kleine boeren in Oeganda hiervan. EARS en haar partners blijven innovatieve verzekeringsoplossingen bieden die bijdragen aan ‘Climate smart agriculture’ in Afrika.

SUM-Africa maakt deel uit van het Geodata for Agriculture and Water (G4AW) programma, dat gericht is op het verbeteren van voedselzekerheid in ontwikkelingslanden door gebruik van satellietdata. Het Netherlands Space Office (NSO) voert dit programma uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het G4AW programma geeft SUM-Africa de mogelijkheid om een duurzaam businessmodel te ontwikkelen. Het is een van de 23 G4AW projecten in 14 landen gericht op het stimuleren van klimaatweerstand van agrarische productiesystemen in Afrika en Azië. Adri Bakker, adviseur bij NSO: “Het gebruik van satellietdata informatie biedt goedkope index-gebaseerde verzekeringsdiensten, efficiënt en tegelijkertijd tijdbesparend voor alle betrokken belanghebbenden. SUM-Africa is een goed voorbeeld van een G4AW project dat heeft geleid tot een duurzame business case.”

Meer informatie over het SUM-Africa project is te vinden op de G4AW-website.

Bekijk de video over hoe satelliettoepassingen voedselzekerheid in Oeganda helpen verbeteren: