>

Rijk en regio investeren 26 miljoen in Space Campus en ESTEC

De Rijksoverheid, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Noordwijk geven gezamenlijk met 26 miljoen euro een extra impuls aan de Nederlandse ruimtevaartsector. De bijdrage gaat naar de Space Campus Noordwijk, waar bedrijven en onderzoekers werken aan open innovaties voor en vanuit de ruimtevaart. De ondersteuning gaat ook naar een vergaderfaciliteit bij het nabij gelegen onderzoekscentrum ESTEC, het technologische hoofdkwartier van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA waar 2.800 mensen werken.

NSO-directeur Harm van de Wetering is opgetogen over de deal: “Ruimtevaart kan van grote betekenis zijn ook voor regionale overheden en er ligt ongelofelijk veel potentie in de omgeving rond ESTEC. Het is mooi d
Vlnr: Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, Staatssecretaris Mona Keijzer, Burgemeester Jan Rijpstra en ESTEC-directeur Franco Ongaro.
at de potentie van ruimtevaart in Nederland wordt gezien door bestuurders op landelijk en regionaal niveau, en dat ze er ook gezamenlijk in willen investeren.”

Staatssecretaris Mona Keijzer (ministerie van Economische Zaken en Klimaat), gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (provincie Zuid-Holland) en burgemeester Jan Rijpstra (gemeente Noordwijk) ondertekenden de Regio Deal ’ESTEC en Space Campus Noordwijk’ om de ruimtevaartactiviteiten in Nederland verder te versterken. Het Rijk stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van een internationale ontmoetingsplek bij ESTEC. De provincie en de gemeente investeren respectievelijk acht en drie miljoen euro om nieuwe initiatieven tot stand te brengen voor de verdere ontwikkeling van de Space Campus.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “De ruimtevaartsector zorgt hier voor een aanzienlijke hoeveelheid banen en inkomsten. Maar deze activiteiten jagen ook onze kenniseconomie aan en verbeteren onze internationale concurrentiepositie. Voor innovatieve toeleveranciers vanuit bijvoorbeeld het MKB en onderzoekers is het immers aantrekkelijk om zich in dezelfde regio te vestigen. De onderdelen die zij voor de ruimtevaart maken en de kennisuitwisseling met ESTEC leiden bovendien vaak weer tot toepassingen in andere sectoren zoals telecommunicatie en landbouw.”

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Zuid-Holland): “Met de ontwikkeling van Space Campus Noordwijk willen we het ruimtevaartcluster in Zuid-Holland verder versterken. Dat cluster is niet alleen belangrijk voor de regionale economische kracht, maar draagt ook bij aan grote maatschappelijke opgaven waarvoor we staan. Denk aan het toepassen van satellietdata om de luchtkwaliteit in beeld te brengen. Er zit flink wat kennis en kunde bij ESTEC en bij de bedrijven en kennisinstellingen in onze regio die door samenwerking op Space Campus Noordwijk nog verder tot bloei kan komen.”

Burgemeester Jan Rijpstra (Noordwijk): “Door de Regio Deal komt er op de Space Campus veel ruimte voor start-ups om uit te groeien tot mooie mkb-bedrijven. Zij krijgen hier een goede landingsplaats met testfaciliteiten, ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën en een plek om elkaar te ontmoeten. Noordwijk is een fantastische locatie voor bedrijven om zich te vestigen. Dichtbij ESTEC wordt de komende jaren een vestigingsplek gecreëerd met alle mogelijkheden om bedrijven aan te trekken en deze te laten groeien en bloeien. De Regio Deal is van groot economisch belang voor Noordwijk en de Bollenstreek. Het betekent veel nieuwe bedrijven en veel nieuwe banen in onze regio.”