>

Harm van de Wetering benoemd tot directeur NSO

Met ingang van 1 juni is Harm van de Wetering benoemd tot directeur van Netherlands Space Office. Met Van de Wetering krijgt het NSO een ervaren resultaatgerichte manager aan het roer die gewend is te opereren in een netwerk van brancheorganisaties en nationale en internationale overheden en organisaties.

“Mijn passie is om beleidsmatige en maatschappelijke wensen om te zetten in concrete praktische ontwikkeling en verbetering”, aldus Van de Wetering. “Ik ben daarom enorm gelukkig en vereerd met mijn aanstelling bij deze prachtige en unieke organisatie.”


Harm van de Wetering
Van de Wetering (1970), bestuurskundige van opleiding, is zijn carrière begonnen bij het toenmalige Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). 
Hij werkt reeds enkele jaren bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEA) waar hij momenteel plaatsvervangend directeur is en domeinmanager Emissiehandel. 

Ruimtevaart zit internationaal in een snelle ontwikkeling, waarin Europese samenwerking binnen ESA en Europese Unie onverminderd belangrijk blijft, maar waarin ook de markt een steeds grotere rol speelt. Met een sterk space-cluster van bedrijven, instituten en startups rond de ESA-vestiging ESTEC, een uitstekende wetenschappelijke positie en een rijk spectrum aan bedrijven die satellietdiensten ontwikkelen, is de uitgangspositie voor Nederlandse ruimtevaart zonder meer kansrijk. Het in oktober vorig jaar gelanceerde Nederlandse satellietinstrument Tropomi baart, als Nederlands visitekaartje in de ruimte, internationaal opzien met veelzeggende beelden over de wereldwijde luchtkwaliteit. 

Om kansen te verzilveren zijn slimme beleidskeuzes nodig en een doeltreffende uitvoering van dat beleid. Daarnaast liggen de kansen in het opzetten en uitbouwen van samenwerking met verschillende (top)sectoren en het stimuleren van internationale samenwerking.

Als directeur van het NSO mag Van de Wetering tegen deze achtergrond leiding geven aan de advisering over en uitvoering van het Nederlands ruimtevaartbeleid.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jasper Wamsteker van Netherlands Space Office, j.wamsteker@spaceoffice.nl, 06 52525914.