>

NSO stelt nieuwe satellietbeelden Nederland gratis beschikbaar

Met het gratis beschikbaar stellen van nieuwe hoge kwaliteit satellietdata wil het Netherlands Space Office (NSO) markten stimuleren tot het ontwikkelen van slimme satelliettoepassingen. Aan het reeds bestaande satellietdataportaal zijn sinds kort data van hoge kwaliteit toegevoegd. Dit was mogelijk dankzij de 1,4 miljoen euro die staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken eerder in 2017 beschikbaar stelde voor de verdere ontsluiting van satellietdata. De agrarische sector maakt al intensief gebruik van die data. NSO wil nu nadrukkelijk ook andere sectoren stimuleren om met de beschikbare data slimme toepassingen te ontwikkelen voor een brede markt.

Satellietfoto’s van ons land waren al langer beschikbaar op het satellietdataportaal, inclusief de mogelijkheid om beelden naast elkaar te leggen en met elkaar te vergelijken. Met de extra investering van 1,4 miljoen euro over een periode van drie jaar, kan NSO nog veel meer data beschikbaar maken. Het gaat onder meer om gegevens die afkomstig zijn van ruimtevaartbedrijven in Canada en China, maar ook van het in Nederland gevestigde Amerikaanse bedrijf Planet, dat in februari nog een recordaantal mini-satellieten de ruimte in stuurde. Deze ‘Dove’ satellieten moeten samen uiteindelijk de hele aarde in beeld brengen, en dat elke dag opnieuw.

Hoge resolutie
De nieuw ingekochte data betreffen niet alleen hoge resolutie satellietfoto’s van Nederland, maar ook infrarood-data en radardata van hoge resolutie. Ondernemers in de landbouw gebruiken infrarood-data bijvoorbeeld om te kijken hoe hun gewassen het doen en welke percelen extra aandacht nodig hebben. Radardata zijn onder meer bruikbaar voor het monitoren van de hoeveelheid vocht in de bodem en om bodembeweging in kaart te brengen. Het grote voordeel van radardata is dat deze data dag en nacht, ongeacht de weersomstandigheden, bruikbare informatie opleveren, aldus Jasper van Loon, applicatie-expert bij NSO.


Jasper van Loon: ‘De actualiteit van de data uit het satellietdataportaal is indrukwekkend’.
Frequente vernieuwing

Voorheen had het Satellietdataportaal de beschikking over lage resolutie data ter voorbereiding op de data van de Europese Sentinel-satellieten. Nu zijn de Sentinel-satellieten beschikbaar plus de hoge resolutie nieuwe data. De nieuwe data stelt NSO in staat om ondernemend Nederland met een hogere frequentie van de nieuwste informatie te voorzien. De data zijn dus altijd zo actueel mogelijk. Het portaal wint daarmee aan betekenis en impact.

“Alle informatie op het portaal is beschikbaar als ruwe data, maar ook als bewerkte data die meteen bruikbaar en toepasbaar zijn”, aldus Van Loon. Iedereen in Nederland kan een account aanmaken op het portaal en de data inzien, downloaden en gebruiken.”

Accounts
Van de gegevens op het satellietdataportaal maken nu 1.700 accounts gebruik. Van Loon: “Maar achter die accounts schuilen nog veel meer gebruikers. Zo maakt akkerweb.eu gebruik van de informatie, en daarmee ook alle bezoekers van die website.” De agrarische sector maakt al jarenlang intensief gebruik van satellietgegevens. Als het aan het NSO ligt, volgende andere sectoren snel.

Stimulans
De schat aan informatie op het satellietdataportaal maakt namelijk talloze innovaties mogelijk, die op hun beurt een stimulans betekenen voor het Nederlandse bedrijfsleven en de samenleving. “Aan de andere kant proberen we ook meer (semi)-overheden te interesseren voor satellietdata”, zegt Van Loon.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet de voordelen al; voor controles maakt die instantie gebruik van informatie ‘uit de ruimte’. Maar ook het Instituut Fysieke Veiligheid gebruikt inmiddels satellietdata om hun modellen voor brandverspreiding te verbeteren. En Rijkswaterstaat onderzoekt het gebruik van satellietdata voor het monitoren van de waterkwaliteit.

SBIR
Nederlandse bedrijven kunnen bovendien inschrijven op een SBIR-regeling die de behoefte en verdere toepassingen van data verkent. Van Loon: “Met name de actualiteit van de satellietdata is nu indrukwekkend. En dan is het nog gratis beschikbaar ook. Het ligt voor de hand dat snel meer ondernemers en overheden de weg naar het satellietdataportaal van NSO vinden.”