Netwerkbijeenkomst 'Zicht op Nederland, vanuit de ruimte'


Bron: ESA. Samengesteld beeld van Sentinel-1 data.

Wat: Netwerkbijeenkomst NSO en Ministerie van Binnenlandse Zaken
Wanneer: Woensdag 20 september van 13.00 tot 18:00 uur
Locatie: Netherlands Space Office, Centre Court gebouw, Prinses Beatrixlaan 2, Den Haag

Nederland staat voor allerlei maatschappelijke vraagstukken die te maken hebben met onze leefomgeving. Hoe en waar kunnen we bouwen? Wat is de beste locatie voor windmolens? Waar plaatsen we windmolens? Waar is ruimte voor welke vormen van landbouw? Waar geven we natuur en rivieren de vrije ruimte?

Goed zicht op veranderend Nederland. Dat is nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de maatschappelijke vraagstukken van nu en morgen. Dit zicht wordt verkregen vanuit verschillende perspectieven. Vanaf de grond, vanuit de lucht en zeker ook vanuit de ruimte.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Netherlands Space Office (NSO) nodigen u daarom graag uit voor een netwerkbijeenkomst waar wij een aantal voorbeelden van het Zicht Op Nederland vanuit de ruimte zullen tonen. En om daarnaast met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden die de ruimtevaart biedt om Zicht Op Nederland verder in te vullen.

Programma

 • 13.00 – 13.30 uur. Ontvangst met koffie en thee en bezoek informatiemarkt
  Bij ontvangst wordt u welkom geheten met koffie en thee met wat lekkers. Tevens zal een aantal organisaties hun uitdagingen, producten en diensten presenteren op de informatiemarkt.
 • 13.30 – 13.45 uur. Opening Harm van de Wetering, directeur NSO
  13.45 – 14.05 uur. Presentatie programma Zicht op Nederland (Ruud van Rossem)
  Het ministerie van BZK geeft een kort overzicht van de belangrijkste uitdagingen waar Zicht Op Nederland voor staat en hoe Zicht Op Nederland dat invult.
 • 14.05 – 14.20 uur. Presentatie Zicht op Nederland vanuit de Ruimte (Coco Antonissen)
  NSO laat kort zien welke ruimtevaart databronnen van belang zijn voor Zicht Op Nederland en welke toepassingsmogelijkheden er liggen.
 • 14.20 – 15.00 uur. Koffie en bezoek informatiemarkt
  U kunt in gesprek gaan met de organisaties op de informatiemarkt en uiteraard netwerken met overheden, bedrijven, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties.
 • 15.00 – 16.15 uur. Voorbeelden van elementen van gebiedsontwikkelingen vanuit de Zicht op Nederland en Ruimtevaart optiek
  Vier korte presentaties waarbij de uitdagingen van een overheid en de door een bedrijf gevonden oplossing centraal staan met afsluitende interactieve discussie met zaal en sprekers.
  • Monitoring landschapselementen (presentatie door NEO en overheidsorganisatie)
   Landschapselementen zijn van belang voor het behoud van biodiversiteit, maar maken ook onderdeel uit van de subsidieregelingen voor natuur en landbouw. Met satellietdata is gekeken naar het detecteren en classificeren van landschapselementen om deze in de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) te integreren.
  • Verstening en vergroening in steden (presentatie door Cobra Groeninzicht en overheidspartner)
   Binnen het stedelijk gebied is de verstening van tuinen een grote kwestie voor bijvoorbeeld de waterhuishouding en het creëren van een gezonde leefomgeving.
  • Voorspellen wateroverlast (presentatie door Weather Impact en overheidspartner)
   Recente studies tonen aan dat zeer extreme weerssituaties vaker zullen voorkomen. Het is daarom zaak om bij de gebiedsinrichting rekening te houden met mogelijke wateroverlast en een systeem in leven te roepen dat wateroverlast kan voorspellen en aangeeft welke tegenmaatregelen er genomen kunnen worden.
  • Bodemdaling (presentatie door Skygeo en overheidspartner)
   In de plaats De Lier leidt forse bodemdaling, veroorzaakt door grondwateronttrekkingen vanuit de glastuinbouw, tot steeds meer problemen zoals wateroverlast, schade aan gebouwen, wegen, riolering en andere infrastructuur. De Lier kent veel ongefundeerde woningen die meezakken. Dit plaatst het waterschap en de gemeente voor grote uitdagingen; eerder genomen maatregelen worden door de bodemdaling ingehaald. Natalie Lorenz, Senior Beleidsmedewerker Water, bespreekt de onderzoeksresultaten van preventief monitoren met satellietdata om een gebiedsaanpak te bepalen.
 • 16.15 – 18.00 uur. Netwerkborrel en bezoek informatiemarkt
  U kunt in gesprek gaan met de organisaties op de informatiemarkt en uiteraard netwerken met overheden, bedrijven, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties

Aanmelden

Deelname is gratis. Registratie is verplicht en kan via onderstaand formulier.

Naam
Organisatie
E-mail