Kennisdelingssessie ‘Satellietdata voor gemeentelijke vraagstukken’

De maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouwopgave, mobiliteit en maatschappelijke innovatie, in gemeenten stapelen zich steeds meer op, worden complexer en vragen een andere manier van samenwerken. Ook komt er steeds meer data beschikbaar om deze vraagstukken op een innovatieve manier op te lossen. De toepassingsmogelijkheden van (satelliet)data zijn divers, snel en flexibel. Dat biedt kansen om de informatiepositie te versterken en oplossingen dichterbij te brengen, ook voor gemeenten.

Binnen het thema klimaatadaptatie komen met regelmaat de volgende onderwerpen terug: verzakkingen in stad of polder, waterberging c.q. overlast en vegetatie c.q. groenvoorzieningen. Met daarbij de volgende vragen: wat weten wij over deze uitdagingen, is dit een lokale uitdaging of zien wij ook een landelijk beeld, zijn er uitdagingen die integraal aangepakt kunnen worden en welke oplosrichtingen zijn voorhanden?

Deze middag worden concrete maatschappelijke casussen verbonden aan toepassingsmogelijkheden van satellietdata. Medewerkers van gemeenten zijn uitgenodigd om mee te discussiëren over uitdagingen, perspectieven en handvatten om hier zelf innovatief mee aan de slag te gaan.

Door wie:
NSO en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) trekken samen op om het gebruik en de toepassingsmogelijkheden van satellietbeelden voor een breder publiek inzichtelijker te maken.

Voor wie:
Wij zijn op zoek naar beleidsmakers, geo-deskundigen, data-scientisten en innovatiemanagers in gemeenten die betrokken zijn met het onderwerp klimaatadaptatie.

Aanmelden:
Uiterlijk 26 mei via deze link.

Locatie:
Netherlands Space Office (NSO)
Centre Court gebouw
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

Datum: donderdag 2 juni 2022

Voorlopig programma:

13:00 Inloop
13:30 Plenaire presentaties

  • Aftrap (Wim Looijen, Programmamanager NSO)
  • Samenhang maatschappelijke vraagstukken i.h.k.v. klimaatadaptatie (tbd, VNG)
  • Toepassing van satellietbeelden in innovatie (Mark Loos, NSO)
  • Innovatie met data (Armand Sol, DeltaWonen)


14:40 Pauze
14:55 Break-out sessies per thema – inleiding en discussie

  • Verzakkingen (Casper van der Peet, Gemeente Amsterdam)
  • Water (tbd, Gemeente Tilburg)
  • Vegetatie (tbd)


16:10 Plenaire terugkoppeling en discussie
16:40 Borrel
18:00 Einde