Ruimtevaart Innovatiemissie VS

Het Netherlands Space Office (NSO), SpaceNed en het Innovatie Attaché (IA) netwerk in de VS slaan de handen ineen voor het organiseren van een innovatiemissie naar de VS op het gebied van Ruimtevaart.

De innovatiemissie is bedoeld voor Nederlandse ruimtevaart bedrijven en kennisinstellingen die een serieuze interesse hebben in de VS.

De missie staat gepland voor 20-24 juni en het programma zal o.a. de volgende elementen in de regio rondom Washington DC bevatten: bezoeken aan bedrijven en/of kennisinstellingen en onderzoekscentra, thematische rondetafelgesprekken, matchmaking en netwerkbijeenkomsten. Het biedt zo de mogelijkheid om inzichten en contacten op te doen met Amerikaanse counterparts en daarmee mogelijke bilaterale samenwerking te verkennen.


Satellietbeeld Washington DC en omgeving | Bron: Sentinelhub / Sentinel-2