TekstgrootteGroter Kleiner
Contact Sitemap Switch to English Abonneren Multimedia
Netherlands Space Office

Satellietdataportaal

Het Satellietdataportaal ontsluit actuele ruwe satellietdata van Nederland aan Nederlandse gebruikers als voorbereiding op het Europese GMES programma.

Waarom dit portaal?

In het kader van het Europese Global Monitoring for Environment and Security (GMES)-programma lanceert de European Space Agency, in opdracht van de Europese Commissie, vanaf 2013 een serie satellietmissies, de Sentinels genaamd. Deze satellieten zullen vanaf 2015 op een operationele basis (frequente opnames) satellietgegevens leveren voor tal van applicaties. Te denken valt aan precisielandbouw, bodembewegingen, algenmonitoring, waterbeheer, bosmonitoring, etc. De data zijn gratis en vrij beschikbaar en zal naar verwachting een grote innovatie teweegbrengen binnen de aardobservatie- en de geo-wereld in het algemeen.

Het Netherlands Space Office (NSO) is samen met het Ministerie van ELenI het initiatief gestart om tot aan de operationele fase van de Sentinel-missies (2015) geld beschikbaar te stellen om nu al het Nederlandse bedrijfsleven, instituten en overheid van soortgelijke data te voorzien. Hierdoor wordt zowel het bedrijfsleven en instituten (ontwikkeling van applicaties) als de eindgebruiker (betere en goedkopere informatie) geholpen. Nederland kan door deze centrale inkoop van data op een efficiënte wijze aan de benodigde informatie komen (beleid), maar ook het bedrijfsleven en onderzoeksinstituten een voorsprong geven op het buitenland. Na een geslaagde haalbaarheidsstudie is het Satellietdataportaal op 21 maart 2012 geopend. 

Welke informatie levert het portaal?

Het portaal zal geen kant-en-klare produkten leveren. Het verzorgt de (gratis) toegang tot ruwe satellietdata van Nederland. De ruwheid zal per data verschillen. Over het algemeen kan gesteld worden dat de beelden wel radiometrisch gecorrigeerd zijn (waarde van de pixel), maar dat het nog niet gecorrigeerd is voor het effect van hoogteverschillen (orthorectificatie). Meer informatie hierover is te vinden onder 'Uitleg data' en 'Product Levels'. Wat voor informatie de beschikbare satellieten geven is te vinden onder 'Beschikbare data'.

NB Het satellietdataportaal biedt GEEN bewerkte satellietbeelden aan anders dan de bewerkingsslagen hierboven genoemd. Onder SpaceDirectory is een lijst met bedrijven en kennisinstellingen opgenomen die bewerkte satellietgegevens aanbieden en applicaties kunnen aanbieden. 

Toegang tot de data

De data die via dit portaal worden ontsloten zijn toegankelijk voor alle Nederlandse rechtspersonen, Nederlandse instellingen en Nederlandse ingezetenen, na het volgen van de intakeprocedure bij NSO (zie Registratie en gebruiksaccount).

Voorbeelddata
Om een indruk te krijgen van de data die wordt ontsloten, zijn er een aantal sample data beschikbaar als voorbeeld. Deze datasets zijn bestemd voor evaluatiedoeleinden en na acceptatie van de licentievoorwaarden te downloaden op de pagina Voorbeelddata.

Registratie en gebruiksaccount
Wenst u toegang tot de data dan dient u zich te registreren via het registratieformulier. Het NSO zal uw aanvraag samen met de dataleverancier beoordelen en na goedkeuring u een gebruikersaccount toekennen die u toegang tot de gewenste data verschaft.

Op Beschikbare data vindt u links naar de verschillende dataleveranciers waar u (na inloggen) de data kunt verkrijgen. Ook vindt u daar uitleg over hoe u de data kunt downloaden.

Vragen en informatie

Heeft u nog vragen? Zie Veelgestelde vragen voor het vinden van antwoorden en stellen van vragen.

Contactgegevens: Contact