Registreren

Noot:  Graag maken we u attent op het voorbewerkte dataportaal waar hoge resolutie optische satellietdata (0,8–10m) op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk is gemaakt, zodat u de beelden eenvoudig en gratis kunt bekijken in een online viewer. In dit portaal is het mogelijk om de beelden te doorzoeken op locatie en periode en de zoekresultaten in uw browser te bekijken of vergelijken met de splitviewer. Daarnaast kunt u deze ‘GIS-ready’ satellietbeelden eenvoudig binnenhalen in uw eigen GIS-omgeving via WMS service (geen login vereist). Tevens zijn de voorbewerkte data te downloaden, hiervoor kunt u zich in het voorbewerkte portaal zelf registreren.

Meer uitleg over de bewerking van de ruwe data naar voorbewerkte satellietbeelden vindt u hier.

Wenst u toegang tot onbewerkte 'ruwe' satellietdata (optische en radardata) dan kunt u zich hiervoor registreren via onderstaand registratieformulier

Registatie ruwe satellietdata

Het Netherlands Space Office is in de licentieovereenkomst met de aanbieders van satellietdata overeengekomen dat elke aanvrager een Nederlandse rechtspersoon, Nederlandse instelling of Nederlandse ingezetene is. Indien u een Nederlandse rechtspersoon bent kunt u dit op het registratieformulier aangeven en een gebruikersaccount aanvragen. Het NSO beoordeelt dan samen met de dataleverancier uw aanvraag en verstrekt na goedkeuring inloggegevens die u toegang verschaffen tot de gewenste data.

Gegevens van de aanvrager
 
Gegevens contactpersoon
 
 
 
 
 
 
Beoogd gebruik
 
 
 
 
Toestemming