Gebruikersondersteuning

Programma Gebruikersondersteuning ruimteonderzoek 2017-2019

Het programma Gebruikersondersteuning Ruimteonderzoek (GO) biedt ondersteuning aan in Nederland werkzame onderzoekers bij het gebruik van infrastructuur in de ruimte ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit op het gebied van aardobservatie en planeetonderzoek. Het programma wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW en voor de periode 2017-2019 is een bedrag van 7,2 M€ beschikbaar gesteld. Per jaarlijkse call is een bedrag van 2,4 M€ beschikbaar.

Waarvoor

De doelstelling van dit programma is het bieden van ondersteuning aan in Nederland werkzame onderzoekers bij het (voorbereiden op het) gebruik van infrastructuur in de ruimte ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit. Het programma omvat de thema's aardobservatie en planeetonderzoek. Binnen het thema aardobservatie staat het programma open voor onderwerpen op de gebieden geosfeer, hydrosfeer, atmosfeer, cryosfeer, biosfeer en anthroposfeer, en onderzoek waar deze gebieden samenkomen. Voor planeetonderzoek is het thema planetaire evolutie en leefbaarheid (habitability) vastgesteld, waarbij het onderzoek gericht is op ons eigen zonnestelsel.

Wat aanvragen

Er kan subsidie worden aangevraagd ter grootte van één onderzoekpositie (promovendus of postdoc) en materiële kosten.

Voor wie

Financiering kan worden aangevraagd door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten of onderzoekers met een gelijkwaardige positie die in dienst zijn bij een universiteit gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Aanvragers dienen gepromoveerd en/of hoogleraar te zijn. Aanvragers dienen een dienstverband te hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Het is niet mogelijk dat de onderzoeker voor zichzelf een positie aanvraagt. Per onderzoeker kan men jaarlijks één aanvraag indienen.

Wanneer

De sluitingsdatum voor de (verplichte) vooraanmeldingen was op 7 november 2019, 14.00 uur CE(S)T.

De sluitingsdatum voor uitgewerkte aanvragen (full proposals) is op 9 januari 2020, 14.00 uur CE(S)T.

Documenten

Aanvraag indienen

Gelieve uw aanvraag in te dienen via het online-aanvraagsysteem van NWO: ISAAC. Hier indienen.