Gebruikersondersteuning

Programma Gebruikersondersteuning ruimteonderzoek 2017-2019

Het programma Gebruikersondersteuning Ruimteonderzoek (GO) biedt ondersteuning aan in Nederland werkzame onderzoekers bij het gebruik van infrastructuur in de ruimte ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit op het gebied van aardobservatie en planeetonderzoek. Het programma wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW en voor de periode 2017-2019 was een bedrag van 7,2 M€ beschikbaar gesteld.