Europees Defensie Fonds

Het Europees Defensie Fonds (EDF) is een groot programma van de EC om de defensie-industrie te stimuleren. Dit programma komt naast het Horizon Europe programma, dat alleen civiel onderzoek mag financieren. In het EDF worden zowel onderzoeks- als ontwikkelingsprojecten gesubsidieerd. De projecten die de EC financiert, vragen om samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten. De EC streeft naar een grotere betrokkenheid van het mkb. Op grond van de voorbereidende activiteiten voor het EDF, Het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) kan verwacht worden dat ook ruimtevaarttechnologie komende jaren tot de scope gaat behoren. Voor het hele programma bedraagt het budget 7,953 miljard Euro voor de periode 2021-2027 (prijsniveau 2021) en er is cofinanciering vanuit het ministerie van EZK.

RVO is contactpunt en biedt actieve ondersteuning van EDF in de vorm van gratis advies en informatie over de calls, zie “meer informatie”.

Meer informatie:

RVO - Europees Defensie Fonds

EC European Defence Fund