TekstgrootteGroter Kleiner
Contact Sitemap Switch to English Abonneren Multimedia
Netherlands Space Office

Nederland en Japan tekenen voor samenwerking in de ruimte

Nederland en Japan gaan nauw samenwerken in de ontwikkeling en de toepassing van nieuwe ruimtevaarttechnologie. Dat staat in een overeenkomst die deze ochtend in Tokyo is ondertekend door de ruimtevaartorganisaties van beide landen, het Nederlandse NSO en het Japanse JAXA. De ondertekening vond plaats in het bijzijn van minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken. 

Japanse ruimtetelescoop Astro-H
Japanse ruimtetelescoop Astro-H
Eén van de concrete samenwerkingsprojecten die onder de overeenkomst vallen, is de bijdrage van het Nederlands ruimteonderzoeksinstituut SRON aan de Japanse ruimtetelescoop Astro-H. Deze ruimtetelescoop gaat de extreme omstandigheden bij zwarte gaten bestuderen. Daarnaast zijn er vergevorderde plannen voor een grote rol van SRON in de ontwikkeling van de Japanse ruimtetelescoop SPICA, die onderzoek gaat doen naar het ontstaan van de eerste sterren en planeten. Maar de samenwerking gaat breder vertelt directeur van het NSO Ger Nieuwpoort: ‘Zowel JAXA als het NSO is op zoek naar nieuwe aardse toepassingen van satellietgegevens en ruimtetechnologie. Daar zijn vele samenwerkingsmogelijkheden.’

Het NSO en JAXA hebben hetzelfde streven: de ruimte benutten voor wetenschap, aardobservatie en het ontwikkelen van praktische toepassingen voor het dagelijks leven. En zowel Nederland als Japan heeft een rijke traditie op het gebied van ruimtevaart, die al vanaf de vroege jaren zestig samenliep, met name op het gebied van ruimteonderzoek. Zo speelde de Japanner Yasuo Tanaka toen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van één van de eerste Nederlandse ruimte-experimenten.

Japan ontwikkelt als een van de weinige landen eigen raketten en satellieten en lanceert die ook zelf. Toch heeft Nederland de Japanners iets te bieden. Naast ruimteonderzoek loopt Nederland voor in het toepassen van satellietgegevens op velerlei gebied, van de energie- en voedselvoorziening tot gezondheid en milieu. Bovendien zijn Nederlandse bedrijven en instituten gespecialiseerd in de miniaturisatie van ruimtevaarttechnologie, onmiskenbaar een van de belangrijkste ontwikkelingen voor de toekomst van de ruimtevaart.

Japan heeft, net als Nederland, een lange geschiedenis in de ruimtevaart. Eind jaren zestig werd de National Space Development Agency of Japan (NASDA) opgericht. In de jaren tachtig en negentig werd het Institute of Space and Astronautical Science (ISAS) bekend in de röntgenastronomie. De twee organisaties gingen, samen met het National Aerospace Laboratory of Japan (NAL), in 2003 op in de nieuwe nationale ruimtevaartorganisatie JAXA.

Het laatste decennium heeft Japan zich een prominente plaats toegeëigend op het internationale ruimtevaarttoneel met meteorologische, telecommunicatie- en aardobservatiesatellieten. En ook haar toekomstvisie liegt er niet om. In de komende vijftien jaar wil Japan wereldleider worden op het gebied van transporten naar de ruimte, de oorsprong van leven en andere mysteries in het heelal onderzoeken en lucht- en ruimtevaarttechnologie breed inzetten voor een welvarender en veiliger samenleving.

NSO-JAXA MoU
Het memorandum of understanding (MoU) is namens het Netherlands Space Office (NSO) ondertekend door directeur Dr. Ger Nieuwpoort en namens het Japan Aerospace Exploration Agency (Jaxa) door Dr. Tachikawa. De ondertekening vond plaats in het bijzijn van minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken die de overeenkomst tussen beide partijen nog eens bekrachtigde met haar eigen handtekening.


Ondertekenen MoU NSO-JAXA

Lees ook:
Toespraak Ger Nieuwpoort - Signing MoU NSO-JAXA

Tropomi logo Technology transfer satelliet toepassing