ESERO NL

In 2006 opende de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in Science Centre NEMO in Amsterdam de eerste European Space Education Resource Office (ESERO). In opdracht van het NSO en ESA ontwikkelt ESERO NL lesmaterialen en activiteiten over ruimtevaart voor middelbare scholen en basisscholen. Daarbij richt ESERO NL zich in eerste instantie op docenten. Die kunnen vanaf www.ruimtevaartindeklas.nl lespakketten downloaden over tal van actuele onderwerpen.

ESERO NL ondersteunt ook docenten door bijeenkomsten in het land te organiseren waar ze kennis maken met de vele lesmogelijkheden rond dit thema. Doelstelling is ruimtevaart, wetenschap en techniek boeiend en begrijpend te maken voor iedereen, ook voor docenten zonder bèta-achtergrond.

Inhoudelijk dragen deskundigen uit de volle breedte van de Nederlandse ruimtevaartsector bij aan ESERO NL, door bijdragen te leveren voor lespakketten of lezingen te geven op docentenbijeenkomsten.

In opdracht van het NSO ontwikkelde ESERO NL voor de bovenbouw van het VWO een NLT-module (Natuur, Leven en Techniek) over ‘aardobservatie en satellieten’.  In deze module maken ze kennis met een aantal satellieten, de data die ze opleveren en hun toepassingen. Binnen de thema’s atmosfeer, land en zee voeren leerlingen zelf praktische opdrachten uit en verwerken en interpreteren ze satellietdata. Tot slot doen ze een eigen onderzoek.

In samenwerking met de SchoolTV van de NTR ontwikkelde ESERO een reeks korte filmpjes die scholieren kennis laten maken met 'werken in de ruimtevaart'. Deze clipphangers over ruimte-experts zijn hier te zien.