Informatiebijeenkomst SBIR Satellietdata ten behoeve van biodiversiteit in Nederland: subthema landbouw

Het Netherlands Space Office (NSO) daagt ondernemers uit om nieuwe diensten en/of producten te ontwikkelen op basis van o.a. satellietdata ten behoeve van informatievoorziening voor biodiversiteit. Op 13 december vindt er een informatiebijeenkomst plaats over deze SBIR competitie.

Informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst is een fysieke bijeenkomst. U kunt zich hiervoor aanmelden via dit webformulier.

De uiterste aanmelddatum voor deze bijeenkomst is woensdag 6 december 2023, 23.59 uur.

Alle aangemelde personen zullen nadere informatie ontvangen. Presentaties zullen naderhand via TenderNed en op NSO website beschikbaar worden gesteld.

Locatie informatiebijeenkomst: Netherlands Space Office, Centre Court gebouw, Pr. Beatrixlaan 2, Den Haag.

Het programma van de informatiebijeenkomst ziet er als volgt uit:

  • 10:00 uur: Inloop en ontvangst
  • 10:30 uur: Presentaties met toelichting op de SBIR:
    - Toelichting op de SBIR in het algemeen en procedures.
    - Toelichting op de probleemstelling en vraagstelling.
  • 11:00 uur: Vragenronde
  • 11:30: Kennismaking met mogelijke overheidspartners
  • 12:00-13:30: Napraten en netwerken met een broodje

Vooraf kunt u vragen indienen door deze per mail te versturen aan sbir@spaceoffice.nl onder vermelding van 'Satellietdata ten behoeve van biodiversiteit in Nederland: subthema landbouw'. Tijdens de informatiebijeenkomst zal worden ingegaan op ontvangen vragen. Nadien kunt u tot uiterlijk 15 december 2023, 12:00 uur vragen indienen via eerdergenoemde mailadres, deze zullen in een nota van inlichtingen worden beantwoord. Deze nota van inlichtingen zal naderhand via TenderNed en op deze webpagina beschikbaar worden gesteld.

SBIR oproep

Alle informatie over de SBIR Satellietdata ten behoeve van biodiversiteit in Nederland: subthema landbouw kunt u hier vinden.

SBIR offerte indienen

Lees hier hoe het gehele offerte traject eruit ziet en de daarbijbehorende handleiding en templates.