Informatiebijeenkomst SBIR Technologieontwikkeling voor de ruimte-infrastructuur

Het Netherlands Space Office (NSO), in nauwe samenwerking met het ESA-European Space Research and Technology Centre (ESA-ESTEC), daagt ondernemers uit om nieuwe producten te ontwikkelen voor toepassing op de ruimtevaartmarkt. Deze dienen bij te dragen aan de ESA-programma ’s en daarmee op de lange termijn aan de informatiebehoeften van de Nederlandse overheid. Denk daarbij aan informatie voor effectiever klimaat- en milieubeleid, maar ook beleid rondom een veilige en digitaal weerbare samenleving.

Op 29-07-2021 wordt er door het NSO een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd. U kunt zich hiervoor aanmelden via de mail SBIR@spaceoffice.nl met vermelding van uw persoons- en firmagegevens. U ontvangt dan een uitnodiging van NSO. Het uiterste aanmeldtijdstip voor deze bijeenkomst is 22-07-2021 12:00u. De bijeenkomst zal plaatsvinden via een online webinar. Alle aanmeldingen zullen nadere informatie ontvangen over het te gebruiken medium en deelname. Presentaties zullen naderhand via TenderNed beschikbaar worden gesteld.

Het programma van de informatiebijeenkomst ziet er als volgt uit:

• 09:00 uur: Inloop in de virtuele meeting Room SBIR-T2021

• 09:05 uur: Presentaties en gelegenheid tot het stellen van vragen.

• 10:30 uur: einde.

Vooraf kunt u vragen indienen door deze per mail te versturen aan SBIR@spaceoffice.nl onder vermelding van “Technologieontwikkeling voor de ruimte-infrastructuur”. Tijdens de informatiebijeenkomst zal worden ingegaan op ontvangen vragen. Nadien kunt u tot uiterlijk 03-08-2021, om 12:00 uur vragen indienen via eerdergenoemde mailadres, deze zullen in een nota van inlichtingen worden beantwoord.

Meer informatie over deze SBIR kunt u vinden op TenderNed.