Deadline indienen voorstel SBIR Technologieontwikkeling voor de ruimte-infrastructuur

Het Netherlands Space Office (NSO), in nauwe samenwerking met het ESA-European Space Research and Technology Centre (ESA-ESTEC), daagt ondernemers uit om nieuwe producten te ontwikkelen voor toepassing op de ruimtevaartmarkt. De producten moeten bijdragen aan de ESA-programma’s en daarmee op de lange termijn aan de informatiebehoeften van de Nederlandse overheid. Denk daarbij aan informatie voor effectiever klimaat- en milieubeleid, maar ook beleid rondom een veilige en digitaal weerbare samenleving.

Innovaties zijn nodig, zodat ook in de toekomst aan de informatiebehoefte van de Nederlandse overheid (onder andere ministeries van: Economische Zaken en Klimaat, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Infrastructuur en Waterstaat, Defensie en Justie en veiligheid, hun uitvoerende diensten, waterschappen etc.) en Europese overheden kan worden voldaan.

Op dit moment bestaan er al, of wordt er al gewerkt aan, op satellietdata gebaseerde producten of diensten die invulling geven aan de informatiebehoeften van de overheid rondom diverse maatschappelijk problemen. Om deze datavoorziening voor de toekomst te verbeteren met bijvoorbeeld hogere temporele of ruimtelijke resolutie, moet nu al gewerkt worden aan technologie en hardware die dat mogelijk maken.

De thema’s van deze SBIR zijn beschreven in de NSO-roadmaps voor de ruimte-infrastructuur. De ontwikkelde innovaties dingen mee naar leveringen bij ESA-missies. ESA-missies worden vooral ontwikkeld rondom wetenschap, aardobservatie, navigatie en communicatie.

Looptijd opdracht

Looptijd van de opdracht: juli 2021 – maart 2023

Fase

Deze oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek naar de innovatie. Voor uitleg van de fasen en de procedure, zie de pagina Hoe werkt SBIR?.

Budget

Er is een budget beschikbaar van € 3.000.000 (alle bedragen zijn inclusief btw).

  • Voor fase 1 is een budget van € 500.000 beschikbaar.
  • Voor fase 2 is minimaal €2.500.000 beschikbaar voor de ontwikkeling van prototypes.

Belangrijk is dat u de motivatie heeft om van uw innovatie een succes te maken en doorgaat als de financiering vanuit de SBIR stopt.

Offerte indienen

U kunt van 9 juli tot 18 oktober 2021, 12:00 uur een offerte indienen voor fase 1.

Meer informatie over deze SBIR kunt u vinden op TenderNed.