NSO Netwerkmiddag ‘Bedrijvig met satellietdata’

Wanneer: 22 juni 15:00u – 18:00u (inclusief online Netwerkgelegenheid)

Waar: via online platform Remo

De trend is bekend: steeds meer satellieten draaien hun banen om de aarde en leveren signalen en data van velerlei soort. Bij elkaar een onuitputtelijke informatiebron voor toepassingen waar vraag naar is vanuit de markt.
Zeeland door Sentinel 2 (beeld: ESA)

Het is dus niet vreemd dat de sector die zich bezighoudt met het ontwikkelen van toepassingen en diensten op basis van satellietdata, door sommigen benoemd als de downstream sector, een snelle groei doormaakt.

Welke bedrijven zijn hier in Nederland op actief en wat doen ze? En wat kan het NSO voor hen betekenen? Welke regelingen bestaan er en hoe kun je daar een beroep op doen?

Speciaal voor deze groep bedrijven organiseert het NSO op 22 juni vanaf 15:00u een online netwerkbijeenkomst. De nadruk van het programma ligt op korte presentaties waarin bovenstaande vragen aan de orde komen. En uiteraard is er voldoende ruimte om ook elkaar beter te leren kennen. We maken gebruik van een online platform dat dit mogelijk maakt.

Programma

15:00u Welkom

15:05u Introductie NSO organisatie

15:15u presentaties ondersteuningsmogelijkheden voor downstream sector

16:00u Netwerkgelegenheid

16:15-16:30u korte pitches bedrijven

17:00-17:15u korte pitches bedrijven

18:00u Einde

Pitches

Er is de gelegenheid tot het geven van een korte pitch van 3 minuten (de klok tikt) over uw bedrijf of product / dienst. Bij uw registratie kunt u aangeven of u hier belangstelling voor heeft. Wij zullen een gevarieerde en relevante selectie maken uit de aanmeldingen. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met Jasper Wamsteker (j.wamsteker@spaceoffice.nl).

Registratie NSO Netwerkmiddag ‘Bedrijvig met satellietdata’, 22 juni 2021

Naam

Organisatie/bedrijf

Functie

E-mail

Ik wil graag een korte pitch geven

Ja Nee