TekstgrootteGroter Kleiner
Contact Sitemap Switch to English Abonneren Multimedia
Netherlands Space Office

Planeet aarde

Nu we steeds meer te weten komen over onze planeet, neemt de aandacht voor het klimaatvraagstuk toe. Satellietinformatie is van cruciaal belang, omdat satellieten dagelijks, wereldwijd en met groot detail metingen kunnen doen aan de atmosfeer.

Met die metingen krijgen wetenschappers meer inzicht in hoe de aarde werkt. De nauwkeurigheid, snelheid en het gebruiksgemak van de satellietgegevens maakt deze niet alleen geschikt voor de wetenschappelijke wereld. Ze kunnen ook gebruikt worden om te onderzoeken of klimaatmaatregelen- en overeenkomsten worden nageleefd en of ze het gewenste effect hebben. Voor de Olympische Spelen in China was Nederland bijvoorbeeld in staat om realtime inzichtelijk te maken met welke luchtvervuiling atleten te maken zouden krijgen.

Om satellietinstrumenten zo effectief mogelijk in te zetten, moeten ze vervuiling en broeikasgassen in zo groot mogelijk detail en zo vaak mogelijk kunnen detecteren en rapporteren. Nederland is vooral goed in aardobservatietechnologie die dagelijks voorziet in hoge resolutie beelden van het grootst mogelijke spectrum van atmosferische gassen.

Nederlandse atmosferische meetinstrumenten en gegevensverwerking maken het mogelijk om het klimaat te doorgronden en er zo goed voor te kunnen zorgen.

Results from GOME-2 - credit: KNMI
GOME-2
Bijna live voorspelling van de luchtkwaliteit
Immersed grating test piece for TROPOMI - credit: TNO
TROPOMI

Een hoopvolle toekomst voor onze planeet

Europe as seen by SCIAMACHY - credit: KNMI
SCIAMACHY
Mondiale atmosferische data in hoge resolutie
OMI onboard NASA's Aura satellite - credit: NASA
OMI
Dagelijks mondiale beelden van onze atmosfeer en ozonlaag
The Earth as seen by GOCE - credit: ESA
GOCE
Een hightech satelliet onderzoekt de aardse zwaartekracht
Earth's sophisticated systems - credit: ESA
GMES
Aardobservatie voor een veiliger wereld
Tropomi logo Technology transfer satelliet toepassing