Gebruikersondersteuning

Programma Gebruikersondersteuning ruimteonderzoek 2017-2019

Het programma Gebruikersondersteuning Ruimteonderzoek (GO) biedt ondersteuning aan in Nederland werkzame onderzoekers bij het gebruik van infrastructuur in de ruimte ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit op het gebied van aardobservatie en planeetonderzoek. Het programma wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW en voor de periode 2017-2019 is een bedrag van 7,2 M€ beschikbaar gesteld. Per jaarlijkse call is een bedrag van 2,4 M€ beschikbaar.

Waarvoor

De doelstelling van dit programma is het bieden van ondersteuning aan in Nederland werkzame onderzoekers bij het (voorbereiden op het) gebruik van infrastructuur in de ruimte ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit. Het programma omvat de thema's aardobservatie en planeetonderzoek. Binnen het thema aardobservatie staat het programma open voor onderwerpen op de gebieden geosfeer, hydrosfeer, atmosfeer, cryosfeer, biosfeer en anthroposfeer, en onderzoek waar deze gebieden samenkomen. Voor planeetonderzoek is het thema planetaire evolutie en leefbaarheid (habitability) vastgesteld, waarbij het onderzoek gericht is op ons eigen zonnestelsel.

Wat aanvragen

Er kan subsidie worden aangevraagd ter grootte van één onderzoekpositie (promovendus of postdoc) en maximaal 50 k€ voor additionele middelen.

De call 2018 biedt ook de mogelijkheid een in-kind bijdrage van het Netherlands eScience Center aan te vragen voor een optionele eScience-component in het onderzoeksvoorstel.

U kunt geen financiering aanvragen voor vaste medewerkers, studentassistenten, analisten/technici, 'overhead', algemene laboratoriumuitrusting en kosten voor onderhoud, verzekeringen, congresbezoek en publicatiekosten.

Voor wie

Financiering kan worden aangevraagd door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten of onderzoekers met een gelijkwaardige positie die in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Aanvragers dienen gepromoveerd en/of hoogleraar te zijn. Aanvragers dienen een dienstverband te hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Het is niet mogelijk dat de onderzoeker voor zichzelf een positie aanvraagt. Per onderzoeker kan men jaarlijks één aanvraag indienen.

Wanneer

De sluitingsdatum voor de (verplichte) pre-proposals was op 30 augustus 2018, 14.00 uur CEST.

De sluitingsdatum voor uitgewerkte aanvragen (full proposals) was op 15 november 2018, 14.00 uur CET.

Informatiebijeenkomst

Er is op 20 juni 2018 een informatiebijeenkomst georganiseerd om alle geïnteresseerde aanvragers te informeren over het doel en de voorwaarden van deze call for proposals. Ook is aandacht besteed aan de mogelijkheid om een additionele (in-kind) bijdrage aan te vragen van het Netherlands eScience Center. De strategie en werkwijze van het eScience Center is toegelicht, net als de rol van eScience Research Engineers, de mogelijkheden van de nationale e-Infrastructuur, en de ontwikkelde en toegepaste eScience-technologieën van het eScience Center.

Documenten

Aanvraag indienen

Gelieve uw aanvraag in te dienen via het online-aanvraagsysteem van NWO: ISAAC. Hier indienen.