Nationaal programma

Voor de uitvoering van het Nederlands ruimtevaartbeleid heeft het NSO ook een aantal nationale instrumenten tot zijn beschikking, verenigd in een nationaal programma. Het gaat hierbij om financiële instrumenten (de regelingen), niet-financiële instrumenten en nationale projecten.