Letter of Support

Voor alle Core Competitiveness en IAP activiteiten is een letter of support van NSO nodig om een contract van ESA te kunnen krijgen. Dit geldt voor voorstellen die in een competitieve aanbesteding ingediend worden evenals voorstellen die op eigen initiatief aan ESA aangeboden worden. Bij twijfel of een letter of support nodig is, kan contact opgenomen worden met NSO.

Met een letter of support stemt NSO in met de inzet van een deel van de inschrijving in het element voor een activiteit die door één of meerdere Nederlandse partijen uitgevoerd gaat worden. Deze toestemming is altijd gekoppeld aan een specifiek voorstel en legt het maximale budget dat hiervoor gebruikt kan worden vast.

Om toestemming van NSO voor het gebruik van het budget te krijgen dient dit ruim voordat het definitieve voorstel bij ESA ingediend wordt aangevraagd te worden bij het NSO. Voor de aanvraag hanteert het NSO een pragmatische aanpak met een formele component. Na een eerste melding, telefonisch of via de mail, wordt een bijeenkomst belegd waarin de voorgenomen activiteit toegelicht kan worden. Na initiële instemming wordt met indienen van het ARTES letter of support aanvraagformulier en de bijlage met toelichting formeel de ondersteuning aangevraagd. Dit formulier wordt op aanvraag toegestuurd.

Voor het toekennen van ondersteuning hanteert het NSO een aantal richtlijnen. De richtlijnen voor IAP kunt u hier vinden.