ARTES-elementen

De activiteiten binnen ARTES zijn opgenomen in de volgende elementen. Het overzicht hieronder staat kort de doelstelling van het element vermeld, of Nederland deelneemt in het element en welk type aanbesteding ESA hanteert.

ARTES Future Preparation element

Dit element concentreert zich op activiteiten met een strategische focus zoals markt-, technologie-, frequentiegebruik- en systeemverkenningen op basis van een jaarlijks werkplan. Nederland is deelnemer in dit element – aanbesteding is op basis van open competitie.

Core Competitiveness

Binnen dit element worden technologie, product en (sub-)systeemontwikkelingen uitgevoerd. De uitvoering van het element kent een onderverdeling in 2 componenten maar put uit één budget.

  • Component A - Advanced Technology

Activiteiten binnen deze component zijn gericht op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën en technieken in telecomsatellieten, grond- en gebruikersapparatuur voor toekomstige of doorontwikkelende satcomsystemen op basis van een jaarlijks werkplan. Nederland is deelnemer in dit element – aanbesteding is op basis van open competitie.

  • Component B - ARTES Competitiveness & Growth

Activiteiten binnen dit component zijn gericht op ontwikkeling, kwalificatie en demonstratie van producten als onderdeel van het satellietplatform of de lading van een satelliet, een gebruikersterminal of een volledig telecomsysteem dat een netwerk integreert met zijn respectieve ruimtesegment. Nederland is deelnemer van dit element – activiteiten worden aangedragen door de industrie.

Scylight

Dit element richt zich op optische communicatietechnologieën. ESA wil een technologie-roadmap voor optische communicatietechnologie uitwerken met alle betrokkenen. Het element kent vier componenten, elk gericht op een specifieke groep van optische toepassingen. Nederland is deelnemer in dit element – de uitvoering van de activiteiten is deels op basis van een werkplan in open competitie en kan deels worden aangedragen door de industrie.

European Data Relay System


EDRS-C, © ESA
Dit element is gewijd aan de ontwikkeling en implementatie van het “European Data Relay System” (EDRS). Data-relay-satellieten worden geplaatst in de geostationaire baan om permanente informatie-uitwisseling te verzorgen tussen niet-geostationaire satellieten en vaste grondstations. Nederland is deelnemer van dit element – activiteiten worden in competitie aanbesteed via de hoofdaannemer van dit element.

Large Platform Mission

Binnen dit element is Alphasat, Europa's grootste geostationaire telecommunicatiesatelliet ontwikkeld, een satelliet met een massa van meer dan 6,6 ton, zonnepanelen die 40 meter overspannen en meer dan 12 kW vermogen genereren. Nederland is deelnemer in dit element. De ontwikkeling is afgerond en de eerste satelliet is in juli 2013 gelanceerd. Er worden geen nieuwe activiteiten meer gestart.

IRIS

Dit element is gericht op de ontwikkeling van een gevalideerde satelliet-gebaseerde communicatieoplossing voor het Europees luchtverkeersbeheersysteem. Het wordt geïmplementeerd in nauwe samenwerking met het SESAR-programma (Single European Sky Air Traffic Management Research) dat in 2006 door EUROCONTROL en de Europese Gemeenschap is gelanceerd. Nederland is deelnemer in dit element – activiteiten worden in competitie aanbesteed via de hoofdaannemer van dit element.

Small GEO Satellite

Binnen dit element wordt een klein geostationair satellietplatform voor de commerciële telecommarkt ontwikkeld door middel van een publiek-private samenwerking waarbij industriële partners een aanzienlijk deel van de ontwikkelingskosten financieren. Nederland is geen deelnemer in dit element. De ontwikkeling is afgerond en de eerste satelliet is in januari 2017 gelanceerd. Er worden geen nieuwe activiteiten meer gestart.

Next Generation Platform

Dit element is specifiek gericht op het  ontwikkelen en demonstreren van nieuwe satellietplatform productlijnen voor geostationaire satellieten van 3 tot 6 ton in samenwerking met industriële partners die zelf een aanzienlijk deel van de ontwikkelingskosten financieren. Nederland is deelnemer in dit element – activiteiten worden in competitie aanbesteed via de hoofdaannemers van dit element.

IAP

De activiteiten binnen dit element zijn gericht op de ontwikkeling, demonstratie en implementatie van commerciële diensten die de verschillende ruimtesystemen zoals telecommunicatie, aardobservatie en navigatie, combineren of aanvullen met aardse sensoren en systemen. Nederland is deelnemer in dit element – de uitvoering van de activiteiten is deels op basis van een werkplan in open competitie en kan deels worden aangedragen door de industrie.

Sat-AIS

Binnen dit element worden satellietgebaseerde systemen en producten ontwikkeld voor het automatische identificatiesysteem van vaartuigen. Nederland is deelnemer in dit element – activiteiten worden aangedragen door de industrie.

ARTES PPP element

Dit element dient om de satcom-industrie te voorzien van een kader om innovatieve producten en systemen op de markt te brengen door middel van door de industrie gegenereerde publiek-private partnerschappen. Er zijn nu 9 partnerprojecten: Electra, ICE, Quantum, Indigo, ECO, Pioneer, GovSatCom, LynxSAT en Aidan. Bij Pioneer en GovSatCom is er een onderverdeling in meerdere kleinere projecten. Nederland neemt deel in een beperkt aantal partnerprojecten (Electra, Quantum en Aidan) – activiteiten worden aanbesteed via de hoofdaannemer van het partnerproject.

Electra

Samenwerking met een Europese satelliet-operator om een satellietplatfom met volledige elektrische voortstuwing te ontwikkelen, valideren en lanceren.

ICE

Samenwerking met een Europese satelliet-operator om toekomstige mobiele satellietdiensten voor land, lucht en maritiem vorm te geven.

Quantum

Samenwerking met een Europese satelliet-operator om een satellietplatform met een generieke lading die volledig flexibel is in te zetten te ontwikkelen.

Indigo

Samenwerking met een Amerikaanse operator om het innovatieve gebruikersgrondsysteem te ontwikkelen

ECO

Samenwerking met een Europese operator om goedkoop en betrouwbaar draadloos internet in sub-sahara van Afrika te brengen.

Pioneer

Hierbinnen zijn meerdere projecten om commerciële aanbieders van vluchtmogelijkheden voor validatie van nieuwe technologie te ontwikkelen.

GovSatCom

Hierbinnen zijn meerdere projecten met Europese satelliet-operators om betrouwbare en beveiligde satellietcommunicatie technologieën te demonstreren.

Lynxsat

De samenwerking met een Europese satelliet-operator is nog in ontwikkeling onder dit programma.

Aidan

Samenwerking met een van oorsprong Amerikaanse satelliet operator om een grond- en gebruikersinfrastructuur met zeer hoge doorgiftecapaciteit te ontwikkelen.