Activiteiten

Het NSO voert het Nederlands ruimtevaartbeleid uit zoals dat geformuleerd en vastgesteld is door de opdracht gevende ministeries. De activiteiten die het NSO daartoe uitvoert lopen langs de volgende strategische hoofdlijnen:

  • Uitvoering beleid via samenwerking in Europees verband, ESA-programma’s en een nationaal programma
  • Technologie Roadmaps en gebruiksthema’s zijn basis voor koersbepaling
  • Aansluiting overheid (o.a. via SBIR)
  • Internationale agenda i.s.m. sector / profilering onder NL Space branding    
  • Bouwen aan toekomstig human capital via educatie

Thematisch zijn de activiteiten onder te verdelen in:

  • Satelliettoepassingen
  • Technologie
  • Wetenschap