TekstgrootteGroter Kleiner
Contact Sitemap Switch to English Abonneren Multimedia
Netherlands Space Office

NSO opent portaal voor gratis satellietdata

'Ik draai vandaag precies drie maanden als levende satelliet rond de aarde. Het is fantastisch om de wereld onder mij door te zien trekken.' Via een krakerige telefoonverbinding was ESA-astronaut André Kuipers woensdag aanwezig bij de opening van het Nationaal Satellietdataportaal. Hiermee geeft het NSO bedrijven en instellingen kosteloos toegang tot actuele satellietgegevens van Nederland. Op basis daarvan kunnen talloze toepassingen worden ontwikkeld voor onder meer landbouw, water -en bodembeheer en infrastructurele werken.

Rotterdam en Maasvlakte gefotografeerd door André Kuipers (beeld: ESA)
Rotterdam en Maasvlakte gefotografeerd door André Kuipers (beeld: ESA)
Kuipers vertelde vanuit het internationale ruimtestation ISS dat Nederland er prachtig uitziet van vierhonderd kilometer hoog. 'Ik kan me dan ook goed voorstellen wat een rijkdom aan data satellieten verzamelen met hun elektronische ogen en radarapparatuur. Ik weet zeker dat veel bedrijven, wetenschappers en dienstverleners hiermee mooie dingen gaan doen waar de samenleving uiteindelijk bij gebaat is. Want dat is de reden dat we aan ruimtevaart doen: om het leven op aarde beter, fijner en mooier te maken.'

Goed voor Nederland

Ad Tabak, directeur Agro Kennis bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, opende namens de directeur Generaal AGRO, Hans Hoogeveen, het portaal met een uitdaging: 'Het ministerie van EL&I heeft de satellietdata in het portaal aangekocht voor de komende drie jaar. Daarmee is een bedrag gemoeid van vier miljoen euro. Ik daag u uit om in wisselende combinaties toepassingen te ontwikkelen voor agrofood en andere sectoren. Dat is goed voor Nederland en het stelt u in staat om uw toepassing de komende jaren wereldwijd te vermarkten.'

Jasper van Loon: "Het dataportaal heeft voor elk wat wils"
Jasper van Loon: "Het dataportaal heeft voor elk wat wils"
Het Satellietdataportaal is toegankelijk voor Nederlandse bedrijven, instellingen en personen. Na registratie zijn de gewenste satellietgegevens eenvoudig te downloaden, aldus Jasper van Loon van het NSO. 'Het portaal bevat ruwe infrarood-, optische en radardata van heel Nederland in verschillende resoluties. Voor elk wat wils. En als voorbereiding op wat het Europese Global Monitoring for Environment and Security (GMES) programma vanaf 2014 gaat leveren aan satellietgegevens.'

Volgens professor Arnold Bregt van de Wageningen Universiteit investeert de overheid met het Satellietdataportaal in infrastructuur waarmee de maatschappij zich vervolgens verder kan ontwikkelen. 'De overheid heeft een belangrijke stap gezet. Bedrijven kunnen nu mooie toepassingen ontwikkelen. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat het open karakter van deze publiekprivate samenwerking in stand blijft. Laten we onze kennis delen, zodat we samen kunnen zeggen: het was een perfecte investering op een perfect moment.'

De agrarische sector is blij met het satellietdataportaal. Directeur Elies Lemkes van ZLTO kondigde aan dat binnen een publiek private samenwerking bedrijven 17 miljoen Euro gaan investeren in dienstenontwikkeling voor de agrarische sector, gebruik makend van de satellietdata uit het portaal.

Voorbeelden

Ruim 250 mensen uit verschillende sectoren kwamen naar de opening van het Satellietdataportaal bij het NSO in Den Haag. Ter inspiratie zagen ze verschillende voorbeelden van wat mogelijk is met de data uit het portaal en de toepassingen die ontwikkeld werden door Nederlandse bedrijven als Hansje Brinker, Eleaf en DHV.

Een landbouwer gebruikt satellietgegevens om zijn gewassen te beregenen en besproeien. Een gemeente bepaalt de verzakking van woonwijken tot millimeters nauwkeurig. Een peilbeheerder monitort het waterpeil in zijn gebied. En een dijkinspecteur bepaalt de sterkte en het verzet van de dijken.

Tropomi logo Technology transfer satelliet toepassing