TekstgrootteGroter Kleiner
Contact Sitemap Switch to English Abonneren Multimedia
Netherlands Space Office

Het NSO

Nederlandse ruimtevaartorganisatie
Het Netherlands Space Office (NSO) is dé Nederlandse ruimtevaartorganisatie. In opdracht van de Nederlandse overheid ontwikkelt het NSO het Nederlandse ruimtevaartprogramma en voert dat uit. Het NSO vertegenwoordigt Nederland naar andere nationale en internationale ruimtevaartorganisaties zoals ESA, NASA, DLR en CNES. In Nederland is het NSO het nationale contactpunt voor het Nederlandse ruimtevaartprogramma. Ook heeft het NSO als taak de communicatie over ruimtevaart te versterken richting ruimtevaartsector, docenten en studenten en algemeen publiek.

In oktober 2008 tekenden het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek het convenant voor de oprichting van het NSO. Aan deze partijen legt het NSO verantwoording af.

Synergie
Het NSO bevordert een goed samengaan van 'upstream'-activiteiten (activiteiten ten behoeve van ruimtevaart) en 'downstream'-activiteiten (activiteiten dankzij ruimtevaart) zodat er sprake is van een zo compleet mogelijk ketenbeheer binnen de ruimtevaart in Nederland. De NSO-divisies 'Wetenschap en Toepassingen' en 'Technologie en Industrie' dragen samen zorg voor een zo groot mogelijk synergie tussen deze 2 delen van de ruimtevaart en waar mogelijk met andere sectoren/technologieën van buiten de ruimtevaart.  Kennis - en technologieoverdracht in de breedste zin van het woord is hiervoor de basis.

Te downloaden documenten

Tropomi logo Technology transfer satelliet toepassing