Activities

Het NSO houdt zich als hét Nederlandse ruimtevaartagentschap bezig met zowel het efficiënter maken van de processen binnen de overheid met behulp van satellietdata alsook het bevorderen van het Nederlandse bedrijfsleven wereldwijd. Dit doet zij door de toegang tot de data te vereenvoudigen (o.a. via Copernicus of het Satellietdataportaal), aan te sluiten bij de gebruiksbehoeften van de overheid (o.a. via de SBIR- en IAP-regelingen), wetenschappelijk onderzoek te stimuleren (o.a. via de GO-regeling) en Nederland binnen diverse internationale organisaties (o.a. EC en ESA) te vertegenwoordigen. Daarnaast wordt er verbinding gezocht met de technologie, door deze juist vraaggestuurd te laten ontwikkelen.